Beogradska otvorena škola organizovala je tradicionalnu, devetu po redu Move.Link.Engage. konferenciju, pod nazivom Snaga partnerstva.

„Snaga partnerstva mnogima zvuči daleko i nedostižno. Međutim, u partnerstvu leži snaga i danas govorimo upravo o takvim pozitivnim primerima – iz Srbije i regiona. Da li ćemo mi kao društvo to uspeti - da ostvarimo saradnje i naše probleme rešimo kroz dijaloge, to zavisi samo od nas“, rekao je Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole.

Ovogodišnja konferencija bavila se temom najboljih praksi međusektorske saradnje – od pokretanja dijaloga, do olakšavanja procesa donošenja odluka i kreiranja javnih politika.

„Bez participativne demokratije, ne možemo imati adekvatne reforme, te nam je jako važno da organizacije civilnog društva vode dijalog sa svim granama vlasti. Recimo, uspostavljanje Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva je dobar primer kako se može voditi dijalog sa različitim stranama, i uspostaviti institucionalna saradnja civilnog i javnog sektora“, rekao je Žarko Stepanović, v.d. pomoćnika ministra, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Poseban fokus konferencije bio je na tome kako ispuniti preporuke iz Izveštaja o napretku Srbije za 2023. i uključiti građane u reforme u vezi sa pristupanjem Srbije EU.

„Saradnja i partnerstvo između različitih aktera u društvu je neophodna kako bi se unapredio proces reformi. Samim tim, partnerstvo državne uprave i civilnog društva imaju zajedno veliki potencijal da doprinesu procesu pristupanja Srbije EU. Civilni sektor na mnogo nivoa predvodi ovaj proces, pre svega u pitanjima zaštite životne sredine i ljudskih prava i na taj način daje glas veoma širokom spektru političkih i ekoloških pitanja. Dakle, saradnja OCD i javnih vlasti mora da bude živahna i snažna“, rekla je Anne-Charlotte Malm, šefica grupe za razvojnu saradnju u Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju.

Nikola Bertolini, šef odeljenja za saradnju pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji osvrnuo se na moć informacija i važnost dijaloga. „Kada putujem kroz Srbiju i razgovaram sa jedne strane organizacijama civilnog društva, a sa druge sa gradonačelnicima gradova, razumem da su vrlo razdvojeni i da ne razgovaraju dovoljno jedni sa drugima. Osim vrlo malog broja dobrih slučajeva i primera dobre prakse, gde saradnja postoji. Osnova za dalji rad jeste da razmislimo kako da motivaciju koju poseduju organizacije civilnog društva prenesemo i na javne vlasti. Drago mi je što Srbija ima Savet za saradnju između Vlade i civilnog sektora i to je nešto za šta smo se godinama borili“, naglasio je Bertolini.

Prvi panel pod nazivom Dijalozi o promenama obuhvatio je osvrt na rezultate projekta Dijalog promena i pozitivne promene koje je on doneo u različitim lokalnim sredinama u Srbiji. Panelisti su kroz uspešne primere međusektorske saradnje pokazali različite perspektive partnerstva između civilnog i javnog sektora, ali i razmenili iskustva i naučene lekcije u vezi sa dijalogom. Posebnu pažnju panelisti su skrenuli na to kako prikazane dobre primere saradnje pretvoriti u održive prakse. Panelisti su bili predstavnici organizacija civilnog društva koje su podržane u okviru projekta Dijalog promena.

U okviru druge sesije Partnerstvom do reformi, bilo je reči o jednom od najvažnijih dokumenata za sve zemlje koje teže članstvu Evropskoj uniji: Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, koji obuhvata praćenje reformskih procesa na nivou institucionalnih promena. Panelisti, partnerske organizacije na projektu Europe ASAP, osvrnuli su se na nalaze Izveštaja, kao i na najvažnije izazove i prepreke u procesu pristupanja. Jedan od važnih zaključaka panela jeste taj da održiva međusektorska partnerstva mogu da doprinesu suštinskom ispunjenju preporuka iz Godišnjeg izveštaja.

Proces pristupanja Srbije EU bio je tema i naredne sesije, pod nazivom Mobilizacija i angažovanje zajednice u fokusu procesa pristupanja EU. Panelisti su naglasili važnost angažovanja i mobilizacije zajednice, koje mora da se zasniva na stručnosti, iskustvima, resursima i podeljenoj odgovornosti – kako bi se na pravi način iskoristili svi razvojni potencijali i dugoročno pružili okviri za rešavanje konkretnih problema.

Poslednji u nizu panela bavio se temom  stvaranja podsticajnog okruženja za partnerstva između javnog i civilnog sektora. Fokus diskusije bio je na predlozima za unapređenje strateškog, normativnog i institucionalnog okvira prilikom donošenja odluka, sa posebnim osvrtom na osmišljavanje javnih politika.

Događaj Move.Link.Engage: Snaga partnerstva okupio je više od 170 ljudi i organizovan je u okviru projekata Dijalog promena: podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti i Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU: Europe ASAP.