Beogradska otvorena škola u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, organizovala je treću regionalnu Move.Link.Engage. konferenciju 18. i 19. septembra 2017. u Beogradu. Konferenciju su podržali program „Evropa za građane“ i Kraljevina Švedska. Događaj je okupio 200 učesnika, brojne predstavnike organizacija civilnog društva iz zemlje i regiona, država, institucija i fondacija, kao i predstavnike medija, istraživače, aktiviste, studente.