Prva regionalna konferencija Move.Link.Engage. održana je 30. oktobra 2015, pod nazivom Citizens’ participation in the decision-making within the EU integration process. Konferencija je organizovana u vidu foruma za razmenu ideja na temu uticaja organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana.