Osma Move.Link.Engage. konferencija u organizaciji Beogradske otvorene škole, pod nazivom [Snaga partnerstva] održana je 15. i 16. novembra 2022. godine, u hibridnom formatu. Događaj su obeležili predstavnici civilnog, poslovnog i javnog sektora koji su govorili o neophodnost saradnje tri sektora, te isticali podršku i partnerstvo kao ključne faktore uspešne saradnje u zajedničkim inicijativama.

Tokom konferencije održane su tri radne grupe na temu održivog razvoja, zapošljivosti mladi i životne sredine, u kojima su učestovali predstavnici tri sektora sa ciljem da mapiraju i ponude rešenja za prevazilaženje izazova zajedničke saradnje u pomenutim obastima.

Događaj je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Ambasade Švedske u Beogradu, a organizovala je Beogradska otvorena škola u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija i Nordic Business Alliance.