150

Govornika

1650

Učesnika

45

Panela

13

Donatora

Move.Link.Engage. predstavlja jedinstveni forum koji podstiče otvorene diskusijeokuplja stručnjake iz civilnog, poslovnog i javnog sektora, predstavnike nacionalnih, regionalnih i EU institucija, lokalne pokretače promena, akademsku zajednicu, kao i sve aktivne građane i građanke.

MLE je prvi put realizovan 2015. godine. Od tada do danas, cilj događaja ostao je nepromenjen – promovisanje znanja, partnerstva i odgovornosti, kroz konstantan rad na unapređenju kvaliteta života u zajednici i bavljenje pitanjima od društvenog značaja. 

Ovogodišnja konferencija bavi se temom najboljih praksi međusektorske saradnje – od pokretanja dijaloga, do olakšavanja procesa donošenja odluka i kreiranja javnih politika. Biće reči i o preporukama za unapređenje saradnje između javnih vlasti i civilnog sektora, kao i o učešću organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka.

Poseban fokus biće na tome kako ispuniti preporuke iz Izveštaja o napretku Srbije za 2023. i uključiti građane u reforme u vezi sa pristupanjem Srbije EU.

-

Najnovije vesti

Održana deveta konferencija Move.Link.Engage: Snaga partnerstva

Beogradska otvorena škola organizovala je tradicionalnu, devetu po redu Move.Link.Engage. konferenciju, pod nazivom Snaga partnerstva.

Održane tri radne grupe na MLE konferenciji

Predstavnici poslovnog, civilnog i javnog sektora okupili su se na Move.Link.Engage konferenciji kako bi zajedno, u okviru radnih grupa, razgovarali o rešavanju problema u oblasti zapošljivosti mladih, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Dodela diploma 29. generaciji Studija budućnosti i peta Alumni donatorska žurka

Kao i prethodnih godina, tako i ove, u završnom delu programa velike Move.Link.Engage. konferencije, organizovana je dodela diploma studentima obrazovnog programa Studije budućnosti.

Naši partneri

Kontakt

Imejl: press@bos.rs

Telefon: +381 63 687 763