Predstavnici poslovnog, civilnog i javnog sektora okupili su se na Move.Link.Engage konferenciji kako bi zajedno, u okviru radnih grupa, razgovarali o rešavanju problema u oblasti zapošljivosti mladih, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

I radna grupa - Obrazovanje, zapošljivost, trendovi i tranzicije na tržištu rada

Imajući u vidu kompleksnost i česte, turblulentne promene na tržištu rada, mehanizmi podrške pojedincima u oblasti zapošljivosti su nikad potrebniji. Kada je reč o odraslima, jedan od važnih elemenata motivacije za učestvovanje u obrazovanju i obučavanju je svesnost da će nam nove veštine između ostalog doneti i nove mogućnosti zaposlenja. Kada su u pitanju mladi, oni su u sve većoj meri prepoznati kao osetljiva kategorija stanovništva – naročito u pogledu tranzicije iz sveta obrazovanja na prva radna mesta. Sa ciljem da se podstakne razmena iskustava i praksi, ovu radnu grupu činili su predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora koji se bave pitanjima obrazovanja, zapošljivosti, trendovima i tranzicijama na tržištu rada.

Potreba za povezivanjem, razmenom informacija i mapiranjem potencijalnih partnera koji bi pomogli zajedničkom prevazilaženju izazova, osnovni je zaključak ove radne grupe.

II radna grupa - Građanska kontrola industrijskog zagađenja

Građansko merenje kvaliteta vazduha do sada se pokazalo kao dobar pristup za uključivanje građana u problematiku zagađenja životne sredine. Međutim, tehnologija na koju se do sada oslanjala građanska nauka u oblasti kvaliteta vazduha, pokriva ograničen spektar zagađujućih materija. Rastući je broj građana i aktivista iz različitih sredina širom Srbije, koji ukazuju na zagađenje vazduha koje potiče od industrije, a koje je po svojoj prirodi kompleksnije i nije ga moguće izmeriti jeftinijim senzorima. Sa druge strane, kompanije imaju odgovornost da unapređuju svoje proizvodne procese, smanje štetan uticaj na okolinu i posluju transparentno. Ova radna grupa okupila je predstavnike građana, aktiviste, organizacije civilnog društva, stručne javnosti u oblasti monitoringa kvaliteta vazduha i standarda, predstavnika institucija za javno zdravlje, kao i privatnog sektora.

Jedan od zaključaka radne grupe je da merimo zagađenje koje dolazi ne samo od dimnjaka, već i od površina poput deponija, a prvi zahtev građana treba da bude inspekcijski nadzor nad radom postrojenja.

III radna grupa - Partnerstvom do održivog razvoja

Radna grupa Partnerstvom do održivog razvoja bavi se potrebama i modelima saradnje između poslovnog, civilnog i državnog sektora. Kao okvir i polazna osnova korišćen je koncept održivog razvoja i Agenda 2030 (posebno cilj održivog razvoja 12 u okviru koga se nalazi održivost kompanija), kao i održivo poslovanje i ESG standardi. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju pogodan okvir za mobilizaciju raspoloživih resursa u cilju izgradnje održivih zajednica i unapređenja kvaliteta života građanki i građana Srbije. Kako bi se dostigao ovaj ambiciozni cilj, neophodna je saradnja svih značajnih aktera koji donose važne odluke i mobilišu lokalnu zajednicu – a to su, pre svega, pomenuta tri sektora. Članovi radne grupe identifikovali su postojeće saradnje i definisali potencijalne modele koji bi omogućili unapređenje ove saradnje u budućnosti. Na osnovu prikupljenih informacija, biće sprovedeno istraživanje koje će rezultirati konkretnim preporukama i zagovaračkom inicijativnom.

Zaključak radne grupe je da su nam potrebne: intenzivnija saradnja civilnog, javnog i poslovnog sektora, uključivanje lokalnih zajednica, ali i dodatne edukacije.

Radne grupe sastajaće se i u predstojećem periodu, gde će nastaviti da se dodatno povezuju i rade na setu preporuka za rešavanje problema u ove tri oblasti.