Beogradska otvorena škola organizovala je osmu po redu Move.Link.Engage. konferenciju i prvi dan događaja okupila predstavnike civilnog, javnog i poslovnog sektora. Teme od zajedničkog interesa svih sektora, koje su bile u fokusu su zaštita životne sredine, unapređivanje zapošljivosti mladih, društvena odgovornost i savesno korporativno upravljanje. 

Ovogodišnja konferencija je kroz razgovore unutar panela i predstavljanje BOŠ-ovog istraživanja o međusektorskoj saradnji pokazala da sinergijsko delovanje svih segmenata društva doprinosi mapiranju izazova, kao i putokaza ka rešenjima.

„Partnerstvo jeste ključni faktor za uspeh u bilo kom procesu ili pokrenutoj inicijativi. Bez multisektorske saradnje, međusobne podrške, ali i otvorenog dijaloga ne možemo imati pozitivne rezultate u bilo kom reformskom procesu. Međusektorska saradnja je imperativ za unapređenje položaja građana u jednom društvu u svakom pogledu“, naglasio je Milorad Bjeletić, izvršni direktor Beogradske otvorene škole.

Najnovije istraživanje „Putokazi ka partnerstvu“ u kojem su učestvovali predstavnici 32 organizacije civilnog društva i 24 preduzeća i kompanije iz najrazličitijih oblasti ukazalo je da predstavnici poslovnog i civilnog sektora najčešće percipiraju zajedničku saradnju kroz novčanu podršku. Međutim, i da su sve popularniji drugi vidovi partnerstva usmereni na zajedničko rešavanje problema kroz razmenu resursa i ekspertize.

 „Po našem dubokom uverenju put do lepšeg i humanijeg društva temelji se na povezivanju i sinergiji između biznis, javnog i civilnog sektora. Ovi ključni činioci društvenog života, ali i progresa neophodno je da sarađuju, jer ukrštanjem i udruživanjem specifičnih znanja, iskustava, jedinstvene perspektive i specifične metodologije rada svakog od nas nastaju zajedničke inicijative i projekti koji neretko imaju potencijal da pruže dugoročna, sveobuhvatna i sistemska rešenja nekih od  najvećih društvenih izazova. Za nas, rad sa organizacijama civilnog društva predstavlja veliku radost, ali i priliku da od njih mnogo toga naučimo, kao i da  obogatimo naš pristup,  kao i praksu korporativne odgovornosti“, rekla je na konferenciji Milena Mićanović, Direktorka za komunikacije i odnose sa javnošću, OTP banka Srbija.

Predstavnici organizacija, kompanija i preduzeća koji su učestvovali u BOŠ istraživanju kao pozitivne efekte saradnje navode smanjenje troškova i veću efikasnost u radu kroz obezbeđivanje potrebnih resursa, unapređenje razvoja i zadovoljstva zaposlenih i reputacije organizacije, kao i doprinos rešavanju društvenih problema.

Konferencija Move.Link.Engage. godinama unazad promoviše znanje, partnerstvo i odgovornost kroz konstantan rad na unapređenju kvaliteta života u zajednici i bavljenje pitanjima od društvenog značaja. Podržana je od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Ambasade Švedske u Beogradu, a organizovala je Beogradska otvorena škola u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo, Balkanskom istraživačkom mrežom Srbija i Nordic Business Alliance.

Autor fotografija: Danko Strahinić