Partnerstvo i sinergija delovanja civilnog društva, javnih institucija i poslovnog sektora je važna programska oblast angažovanja Beogradske otvorene škole. Beogradska otvorena škola dugi niz godina pruža podršku civilnom društvu da uspostavi stratešku saradnju sa poslovnim i javnim sektorom. Ostvarivanje takvih partnerstava je proces sa mnogobrojnim izazovima, pogotovo za organizacije civilnog društva koje često imaju ograničene resurse i znanje kako da uspostave kontakt i ostvare dugoročnu saradnju sa poslovnim sektorom.

Želeći da podelimo lično iskustvo i ohrabrimo sve aktere na veće učešće, 12. jula 2022. Beogradska otvorena škola je organizovala radionicu Kako do stabilne i dugoročne saradnje civilnog i poslovnog sektora sa ciljem da predstavimo moguće potencijale takve saradnje i podelimo sopstveno iskustvo, sa posebnim osvrtom na prevazilaženje izazova. Želimo da ohrabrimo što veći broj organizacija i kompanija na aktivne korake i ostvarivanje održive saradnje. Metodologija dizajnerskog razmišljanja najpodesnija je za prve kontakte i započinjanje saradnje, stoga je predavač bio Milovan Dekić, koji je uveo koncept design thinking-a u poslovnu kulturu. Koncepti saradnje, pregovaranja i dogovaranja predstavljeni su novom metodologijom na zanimljiv i inovativan način.

Svoje ideje i koncepte razrađivali su i predstavljali zaposleni Hulk banke, koncerna Bambi, Regionalnog centra IKEE, Palladio Grupe, privatne škole stranih jezika Let`s Go, konsultantkinja Marija Grujić Bepa, predstavnici organizacija Užički centar za prava deteta, MDRI S, Centra Zvezda, Čitaonice Evropa Bor, magazina Lice ulice, omladinske organizacije New Renesans, Unije srednjoškolaca Srbije i Unije poslodavaca Srbije.