Da li je saradnja između poslovne zajednice i civilnog sektora isključivo filantropskog karaktera ili postoje još neki vidovi saradnje o kojima se ne govori dovoljno? Da li poslovni subjekti koriste javno zagovaranje kao alat zarad efikasnijeg i delotvornijeg uticaja na javne vlasti i da li prepoznaju organizacije civilnog društva kao partnere u tom pogledu?

Beogradska otvorena škola realizovala je 30. juna Bussines2OCD događaj s ciljem povezivanja poslovne zajednice i civilnog sektora i otvaranja vrata za nove oblike saradnje među njima. Dosadašnja saradnja između poslovnog i civilnog sektora u Republici Srbiji uglavnom je bila kratkotrajnog, filantropskog karaktera, ali evidentan je ogroman potencijal za unapređenje te saradnje. Partnerstvo ova dva sektora u procesu javnog zagovaranja je od uzajamne koristi za uspešnije poslovanje i bolje pozicioniranje na tržištu, kao i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva zarad rešavanja društveno važnih pitanja.

Na događaju su predstavljeni primeri dobre prakse koji mogu pružiti inspiraciju za buduće poduhvate. Predstavnice organizacija “Nurdor” i “Evo ruka” su inspirisale sve prisutne, svojim dirljivim pričama, ali i rezultatima kampanja koje su realizovane u saradnji sa poslovnom zajednicom. Organizacija „Nurdor“ kroz kampanje prikupljanja donacija inovativnim pristupom uključuje veliki broj kompanija – jedan od zapaženijih je akcija „Pruži korak“ u kome su zaposleni bili podsticani da više hodaju, što je u funkciji njihovog zdravlja, a kompanije su donirale sredstva za svaki „pruženi korak“. Udruženje „Evo ruka“ se od osnivanja zalaže za poboljšanje kvaliteta života dece sa smetnjama u razvoju. Saradnju sa poslovnom zajednicom Udruženje je razvilo kroz korporativno volontiranje, te na ovaj način i civilni i poslovni sektor doprinosi razvoju zajednice u kojoj deca sa smetnjama u razvoju žive i rastu.

Zastupnici kompanija Coca-Cola HBC, Nestle Adria, Ikea i OTP banke su prisutne organizacije civilnog društva uputile u principe odgovornog poslovanja njihovih kompanija. Razgovaralo se o Strategijama održivog razvoja kompanija koje daju relevantan uvid u društveno-ekonomske potrebe i interese građana u koje kompanija planira da ulaže u narednom periodu. Bilo da se radi o ulaganju u unapređenje zdravstvenih usluga, mlade, obrazovanje, ruralni razvoj ili pošumljavanje i očuvanje životne sredine, problemi koje nastoje da reše oba sektora su zajednički. Učesnici događaja su se složili da poslovni i civilni sektor, u skladu sa postojećim resursima i mogućnostima, mogu biti dobri partneri u rešavanju postojećih problema u društvu.

Ovakav događaj je pored razmene iskustva i kontakata, otvorio vrata za novu saradnju, ali i pokazao da je snaga partnerstva neophodna i korisna u svakodnevnom poslovanju, kao i u svakodnevnim aktivnostima organizacija civilnog društva.

Beogradska otvorena škola je realizovala događaj u okviru projekta „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju“ u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Balkanskom istraživačkom mrežom (BIRN) Srbije, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).