Užički centar za prava deteta (UCPD) krenuo je u kampanju informisanja poslovne i šire javnosti o potrebi uključivanja privatnih subjekata koji rade sa decom u sistemsku zaštitu dece od nasilja. Da i privatne školice plesa, jezika, sporta, glume i slične, moraju imati interne protokole o zaštiti dece od nasilja obaveza je odgovornih lica u školicama od početka godine kada je Vlada Srbije usvojila novi Opšti protokol o zaštiti dece od nasilja i prvi put uvrstila tu obavezu i za privatni sektor.

Ova važna izmena direktna je posledica kampanje zagovaranja koju je inicirao i vodio UCPD u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupa Srbije Evropskoj uniji“ koji, uz podršku Kraljevine Švedske, sprovodi Beogradska otvorena škola.

Novi korak za UCPD je rad na informisanju poslovne javnosti o važnosti njihovog uključivanja u propisani sistem zaštite dece. U tom cilju, UCPD je zainteresovanim vlasnicima privatnih školica i odgovornim licima ponudio pomoć u pripremi internih protokola za zaštitu dece i, uopšte, u razumevanju kako se i zašto može dogoditi nasilje nad decom u okviru programa koje njihove školice organizuju. U narednom periodu, UCPD će kontaktirati i reprezentativna poslovna udruženja preduzetnika kako bi i njih informisala o ovim promenama i animirala da informišu svoje članove o tome.