Organizacija Inicijativa za prava osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju (MDRI-S) je tokom juna 2021. sprovela istraživanje o praksama zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Republici Srbiji u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji podržava Švedska. Prema rezultatima istraživanja, od ukupnog broja intervjuisanih osoba sa mentalnim invaliditetom, čak 93,5% je nezaposleno. Upitnikom je utvrđen i visok stepen motivacije za zapošljavanje, što su potvrdile i same osobe sa mentalnim invaliditetom koje su odgovarale na pitanja.

Beogradska otvorena škola svojim radom doprinosi odgovornoj politici životne sredine koja je zasnovana na učešću javnosti u procesu donošenja odluka. Posebno nam je važno partnerstvo civilnog društva, javnih institucija i poslovnog sektora. Proizvod takvog zalaganja je i nedavno održana radionica namenjena ljudima sa poteškoćama u mentalnom razvoju, sa ciljem da se podrži njihovo pravo i velika volja za plaćenim radnim odnosom.

U svetlu vrlo zamršene pravne regulative i rigidne prakse nadležnih, koja ove ljude ne podržava u njihovim namerama za dostojanstven život i poslovni angažman, Beogradska otvorena škola je u najboljoj tradiciji svog aktivizma spojila organizaciju MDRI S i preduzeće ManPowerGroup Srbija. Na taj način, obezbedili smo da 9 osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju dobije sistematičnu obuku o tome kako da sastave svoju radnu biografiju, kako da se najbolje predstave na razgovoru za posao, kako da se ponašaju tokom simulacije poslovnog razgovora i konačno da dobiju ohrabrenje i motivaciju da se prijavljuju na oglase.

Ovi hrabri mladi ljudi, kroz obuku stručnjakinja ManPowerGroup Srbija i organizacije MDRI S, su proveli dva dana upijaući sadržaje koji su potpuno prilagođeni njihovim potrebama. ManPowerGroup Srbija razvija posebne programe koji imaju za cilj evaluaciju i osnaživanje teže zapošljivih grupa. Takvi programi se fokusiraju na snage polaznika, sticanje dodatnih veština i znanja i promovisanje već postojećih. Verujemo da će ovaj seminar značajno doprineti uspešnijem zapošljavanju učesnika.