Move.Link.Engage. predstavlja jedinstveni forum koji podstiče otvorene diskusije u okviru tema koje se odnose na javno zagovaranjeobrazovanje i povezivanje. Konferencija je mesto okupljanja stručnjaka iz civilnog, poslovnog i javnog sektora - predstavnika nacionalnih, regionalnih i EU institucija, odnosno donosilaca odluka, lokalnih pokretača promena, akademske zajednice kao i svih aktivnih građana i građanki.

MLE je prvi put realizovan 2015. godine. Od tada do danas, cilj konferencije ostao je nepromenjen – promovisanje znanjaodgovornosti i poštovanje javnog interesa, kroz konstantan rad na unapređenju kvaliteta života u zajednici i bavljenje pitanjima od društvenog značaja.

Teme od zajedničkog interesa svih sektora, koje su u fokusu ovogodišnje MLE konferencije su: zaštita životne sredine, unapređivanje zapošljivosti mladih, društvena odgovornost i savesno korporativno upravljanje. Kroz promene zasnovane na dokazima i činjenicama, sinergijsko delovanje svih sektora društva doprineće mapiranju izazova, kao i putokaza ka rešenjima.

Beogradska otvorena škola već 30 godina razvija i umrežava pokretače promena, unapređuje javne politike i povezuje javni, poslovni i civilni sektor u cilju izgradnje otpornog društva, zasnovanog na znanju, partnerstvu i odgovornosti.

U prethodnih sedam godina, MLE je okupio 150 govornika, koje je imalo priliku da sluša preko 1.650 učesnika, na preko 45 panela. Ponosni smo što je kvalitet konferencije prepoznalo 13 donatora, koji su nam svojom podrškom omogućili planiranje i organizovanje ovog događaja.