U hotelu Zira u Beogradu, 13. i 14. septembra održana je četvrta regionalna konferencija „Move.Link.Engage. The Enlargement: A Brand Old Story“, koja je okupila više od 170 učesnika, predstavnika civilnog, javnog i poslovnog sektora. Konferenciju su organizovale Beogradska otvorena škola i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, uz podršku Ambasade Kraljevine ŠvedskePrograma „Evropa za građane i građanke“ Evropske unijeFondacije Konrad Adenauer i Fondacije braće Rokfeler.

Pre zvaničnog otvaranja konferencije, održana je zatvorena radionica za pripremu projekata u okviru Programa „Evropa za građane i građanke", za oko trideset predstavnika organizacija civilnog društva iz regiona, koji su su kroz modifikovanu metodu „open space” predstavljali i razrađivali ideje za projekte sa kojima će OCD aplicirati u sledećem pozivu u okviru programa Evropa za građane i građanke.

Konferenciju je otvorio ovogodišnji moderator, Lazar Džamić, a uvodnu reč imala je generalna direktorka BOŠ-a, Vesna Đukić, koja je istakla značaj međusobne saradnje i povezivanja svih sektora društva u procesu integracije Srbije u EU i 25-godišnje zalaganje BOŠ-a u tom pogledu.

„Ova konferencija je prilika da zajedno nađemo odgovore na pitanja koja se tiču svih nas. Zbog toga nam je zadovoljstvo da naših 25 godina proslavljamo sa vama“, V. Đukić

Krovna tema konferencije bilo je pitanje proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana kao „dobre stare priče“. Tim povodom, u uvodnim obraćanjima, učesnicima su se obratili i Nj. E. Jan Lundin, ambasador Švedske u Beogradu, Mateja Norčič Štamcar, zamenice šefa Delegacije EU u R. Srbiji, i Žarko Stepanović, direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS.

"Civilno društvo igra važnu ulogu u procesu evropskih integracija. Ono je glavni partner Vlade u tom procesu, što je i deo kriterijuma za pristupanje. Uveren sam da upravo razvijanje jakog partnerskog odnosa predstavlja pravilan pristup u traženju odgovora na različite izazove u našoj državi“, rekao je Ž. Stepanović.

Na kraju prvog dana, učesnici su imali priliku da čuju govore četiri eksperta u četiri noseće teme konferencije, kojima su otvorena pitanja za sesije  drugog dana konferencije – pitanja unapređivanja zapošljivosti, budućnosti evropske integracije u Srbiji i uloge civilnog društva u njemu, energetske politike, vladavine prava.

Drugi dan konferencije otpočeo je plenarnom sesijom „Civil Society as a Force for Change in the EU Accession Process“, gde su govornici Nikola Markovića, novinar i projektni koordinator portala „Južne vesti“, Ole Andersson, savetnika u ambasadi Švedske u Beogradu, i Dragomir Pop-Mitić, predsednik odbora Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju, diskutovali o ulozi i izazovima civilnog društva u učešću u procesu integrcije Srbije u EU.

„Civilno društvo igra veliku ulogu u reformskom procesu. Njegova nezamenjljiva uloga se ogleda u tri aspekta: podizanju svesti građana, uključivanja građana u ovaj proces, kao i u monitoringu samog reformskog procesa“, rekao je O. Andersson.

Blok paralelnih sesija koji je usledio bavio se pitanjem povezivanja zemalja u regionu Zapadnog Balkana kao moguće alternative proširenju EU, kao i unapređivanjem zapošljivosti mladih i dualnog obrazovanja u Srbiji. Ovi paneli okupili su govornike kao što su Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, Malinka Ristevska Jordanova, članica upravnog odbora Instituta za evropske politike „Skoplje“, Natalija Pešić, šefica HR služne „VIP Mobile“-a, i Jovan Protić, nacionalni koordinator za Srbiju Međunarodne organizacije rada.

„Strategija proširenja je i dalje u fokusu, ali ono što danas imamo jeste kredibilna perspektiva“, naglasila je T. Miščević.

„Za nas kao poslodavce, iako izgleda kao velika investicija, veliko ulaganje vremena, radne prakse znače da dobijate zadovoljnog čoveka“, kazao je N. Pešić

U okviru drugog bloka paralelnih sesija diskutovalo se o temama energetske politike na nacionalnom i lokalnom nivou i dodatnim uslovima koji se iznova postavljaju za zemlje Zapadnog Balkana u ovoj oblasti. Pored toga, diskutovalo se o temama vladavine prava i pristupa „fundamentals first“ čiji značaj ističe Evropska komisija. Neki od govornika na ovim panelima bili su Martijn Quinn iz Direktorata za pravdu i zaštitu potrošača Evropske komisije, Marina Škrabalo, članica Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, Dejan Lasica, generalni menadžer SEETO-a, i Aleksandar Macura, programski direktor RES fondacije.

„Sistemske promene u vladavini prava mogu da razmontiraju sadašnje ponašanje političkih elita. Dobro je što se pitanje vladavine prava i ljudskih prava politizuje. To je znak da to više nisu sporedne teme“, M. Škrabalo

„Kroz Mrežu dobre energije želimo da prosečnom građaninu pošaljemo poruku da mora da postane deo politike. „Top down“ politika u oblasti energetike ne može dati rezultate“, A. Macura

Završnu reč na konferenciji imao je Milorad Bjeletić, izvršni direktor BOŠ-a, koji je istakao da je konferencija samo jedna od aktivnosti koje BOŠ sprovodi kako bi se diskutovalo o temema EU integracija. Konferenciju je zaključio naglašavanje nekih od najznačajnih postignuća Beogradske otvorene škole i najavio proslavu ovog jubileja, koja će se održati 7. novembra 2018. godine u sali Stadion Hall u Beogradu.