Beogradska otvorena škola organizovala je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije treću godišnju regionalnu konferenciju „Move.Link.Engage – Rethinking Europe and Western Balkans“, 18. i 19. septembra, u Beogradu. Konferencija je podržana od strane programa „Evropa za građane i građanke“ i Kraljevine Švedske.

Cilj konferencije bio je da promoviše i ohrabri regionalni pristup rešavanju zajedničkih problema i bolju saradnju između građana i organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija. Na svečanom otvaranju Konferencije, Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole istakla je: „Budućnost Zapadnog Balkana je vezana za Evropsku uniju i mi smatramo ovaj region ravnopravnim učesnikom u svim dijalozima i debatama koje se vode i koje će se voditi u vezi sa njenom ali i našom budućnošću. Svi izazovi sa kojima se danas susreće Evropska unija tiču se svih nas koji nismo deo EU, ali  želimo da nas o ovim izazovima konsultuju, da ih zajedno promišljamo, da se o mogućim rešenjima slažemo ili ne slažemo ali da smo priznati i prepoznati kao ravnopravni učesnici u dijalogu.“

NJ.E. Jan Lundin, ambasador Kraljevine Švedske u Srbiji, otvorio je konferenciju podsećanjem na značaj jačanja civilnog društva kao neophodnog za jačanje demokratije i smanjenje totalitarnih tendencija u društvu.

Vršilac dužnosti direktora vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Žarko Stepanović, rekao je da je ova konferencija pokazatelj koliko je važna saradnja civilnog i državnog sektora. „Uveren sam da će ova konferencija pokazati da civilno društvo u regionu ima značajan potencijal i da može uticati na kreiranje zajedničke evropske budućnosti“, istakao je Stepanović.

Ključni panel konferencije „Western Balkans in Motion: Berlin Process Aftermath“ održan je uz učešće dr Tanje Miščević, šefice Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU, Biljane Borzan, predstavnice Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, gospodina Džeremi Langa, drugog sekretara Ambasade Velike Britanije i gospodina Igora Bandovića iz Evropskog fonda za Balkan. Panel je preneo poruku o značaju Berlinskog procesa koji se ogleda u vraćanju fokusa na ekonomska i socijalna pitanja i doprinosu evropskim integracijama svake od država regiona. Istaknuti su pomaci u procesu, poput povezivanja privrednika i mladih iz regiona, ali je istaknuto i da se Berlinski proces ne sme posmatrati kao zamena za proces EU integracija.

Učesnici sesije posvećene učešću civilnog društva u evropskim integracijama došli su do zaključka da je civilno društvo most između nosilaca vlasti i građana, te da je potrebno graditi savezništva utemeljena na evropskim vrednostima i odgovorno pratiti odluke koje nosioci vlasti donose u ime građana. U okviru  sesije koja je bila posvećena saradnji mladih na Zapadnom Balkanu najavljeni su  novi fondovi i programi koji treba da pospeše tu saradnju, a istaknuta je i preporuka da se uzme u obzir i podrška održivosti dobrih rešenja, kao i mogućnosti za uključivanje šireg kruga omladinskih organizacija koje nemaju prethodnog iskustva u regionalnim projektima. Tokom panela posvećenog energiji, klimi i životnoj sredini učesnici su se složili da je regionu neophodo veće učešće obnovljih izvora energije u energetskom miksu, uzimanje u obzir skrivenih troškova korišćenja fosilnih goriva. Što se tiče dosadašnjeg toka Berlinskog procesa, uočeno je da nije bilo dovoljno prostora da civilno društvo predstavi svoje preporuke donosiocima odluka, ali da civilno društvo mora da nastavi predano da radi na koncipiranju politika „odozdo na gore“, budući da je to jedini način koji garantuje uspeh i politike koje odgovaraju na potrebe građana.

Na završnoj sesiji u okviru konferencije učesnici su dodali da glavni akteri u regionu Zapadnog Balkana, uključujući i civilno društvo, moraju zajedno da rade na stvaranju prostora za razgovor o fundamentalnim vrednostima poput integriteta, solidarnosti i različitosti u okviru procesa proširenja EU. Okupljene organizacije civilnog društva složile su se u konstataciji da bez snažnih institucija i zajedničkih vrednosti nema napretka u procesu evropskih integracija i istakle da proces evropskih integracija mora biti utemeljen na učešću građana u kreiranju javnih politika, transparentnosti i odgovornosti javnih vlasti.

Pored pomenutih na konferenciji su učešće uzeli i gospodin Ola Anderson, šef Odeljenja za razvojnu pomoć pri ambasadi Kraljevine Švedske u Beogradu, Tobi Fogel iz briselskog Centra ze evropske studije praktičinih politika, dr Mihal Vit iz češke „think-tank“ organizacije Europeum, dr Nataša Vunš iz Nemačkog saveta za međunarodnu saradnju, Barbora Pojner iz Energestske zajednice, Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih, Đerđ Mura, direktor Fonda za Zapadni Balkan, Željana Buntić Pejatović iz hrvatskog udruženja „Cenzura Plus“, Igor Milošević iz crnogorske organizacije „Zid“, Dejan Anastasijević iz nedeljnika Vreme, Srđan Đurović iz Centra za primenjene evropske studije, Jelena Pajović Van Reenen, izvršna direktorka udruženja Naša zadužbina, kao i drugi eksperti iz zemlje i inostranstva.

Tokom konferencije održana je i regionalna radionica o pripremi projekata u okviru programa “Evropa za građane i građanke”, kao i svečana ceremonija dodele diploma 24. generaciji studenata i studentkinja programa „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole.

Konferencija je okupila oko 200 učesnika, brojne predstavnike organizacija civilnog društva iz zemlje i regiona, država, institucija i fondacija, kao i predstavnike medija, istraživače, aktiviste, studente.