Prva regionalna konferencija Move.Link.Engage. „Citizens’ participation in the decision-making within the EU integration process“ održana je u vidu foruma za razmenu misli, ideja i iskustava. Tema je bila  uticaj organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija zemalja zapadnog Balkana.

Na početku konferencije učesnicima su se obratili Vesna Đukić, generalna direktorka Beogradske otvorene škole, Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, Jelena Pajović Van Reenen, šef Grupe za međunarodnu i evropsku saradnju i Hedvig Morvai, izvršni direktor Evropskog fonda za Balkan. 

Prvi panel bio je posvećen prezentaciji početnih nalaza regionalnog istraživanja o uticaju građana na donosioce odluka u procesu evropskih integracija. Istraživanje je obuhvatilo zemlje zapadnog Balkana u procesu evropskih integracija, kako bi se demonstriralo prošlo iskustvo, mehanizmi i prakse učešća građana u procesu donošenja odluka. Govornici panela bili su: Danijela Božović iz Beogradske otvorene škole kao ključni istraživač za Srbiju, Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, kao istraživač za Crnu Goru, Željana Buntić-Pejaković iz udruženja „Cenzura plus“, kao istraživač iz Hrvatske i Davide Denti sa Univerziteta u Trentu, kao istraživač za Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo. Moderator ovog panela, ali ujedno i koordinator i mentor za čitav proces istraživanja bila je Natasha Vunsch sa Univerzitetskog koledža u Londonu.

Drugi panel pružio je pregled celokupnog procesa proširenja EU na zemlje zapadnog Balkana, uloge civilnog društva u tom procesu i rezultata samita održanog ove godine u Beču. Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije, Nikola Dimitrov iz Haškog instituta za globalnu pravdu i Hedvig Morvai iz Evropskog fonda za Balkan bili su govornici na ovom panelu i razgovarali su o praksi učešća civilnog društva u donošenju odluka na nivou EU i na nivou svojih država članica. Moderator ovog dela konferencije bio je Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan.

Treći deo konferencije organizovan je u obliku tri okrugla stola, koji su se fokusirali na tri glavne podteme kada je reč o civilnom društvu i procesu evropskih integracija zapadnog Balkana: transparentnost, učešće i odgovornost. Svaki od stolova obrađivao je različitu temu, a učesnici su mogli da odaberu onu koja im je draža. Diskusije su moderirali predstavnici organizacija civilnog društva iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Bosne i Hercegovine. 

Regionalna konferencija Move.Link.Engage. održana je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Evropskim fondom za Balkan i uz podršku Programa „Evropa za građane“ Evropske unije, Fondacije Konrad Adenauer - Kancelarije za Srbiju i Crnu Goru i regionalne kancelarije fondacije Heinrich Boll u Beogradu.