Move.Link.Engage. predstavlja jedinstveni forum koji podstiče otvorene diskusije u okviru tema koje se odnose na javno zagovaranje, obrazovanje i povezivanje. Konferencija je mesto okupljanja stručnjaka iz civilnog, poslovnog i javnog sektora - predstavnika nacionalnih, regionalnih i EU institucija, odnosno donosilaca odluka, lokalnih pokretača promena, akademske zajednice kao i svih aktivnih građana i građanki.

MLE je prvi put realizovan 2015. godine. Od tada do danas, cilj konferencije ostao je nepromenjen – promovisanje znanja, odgovornosti i poštovanje javnog interesa, kroz konstantan rad na unapređenju kvaliteta života u zajednici i bavljenje pitanjima od društvenog značaja.

Izazovi sa kojima se građani suočavaju svakoga dana u nastojanjima da utiču i donesu promene u svojim sredinama su veliki. Nedostatak dijaloga u društvu, pritisci na aktiviste i otpor ka promenama su gotovo svakodnevni. Upravo su ove priče sa druge strane obeležile sedmu MLE konferenciju, koja je održana 21. i 22. septembra 2021. godine. Priče onih aktivnih građana i građanki koji ne čekaju da neko drugi reši problem umesto njih, već uzimaju stvar u svoje ruke, onih koji se ne plaše da istupe i pozovu na odgovornost, onih koji pokazuju da su male pobede uvod u velike - onih koji motivišu. 

Jer, upravo su oni istinski pokretači promena koji zajedno sa Beogradskom otvorenom školom, već 30 godina, grade bolje društvo.

U prethodnih sedam godina, MLE je okupio 145 govornika, koje je imalo priliku da sluša blizi 1.500 učesnika, na skoro 40 panela. Ponosni smo što je kvalitet konferencije prepoznalo 12 donatora, koji su nam svojom podrškom omogućili planiranje i organizovanje ovog događaja.