Govornici

Miodrag Milosavljević

Moderator

Miodrag Milosaljević je V.D. izvršnog direktora Fondacije za otvoreno društvo. Fondaciji se pridružio 2006. godine. Do 2019. godine bio je koordinator antikorupcijskog programa, a potom i programski direktor do marta 2021. U svom radu posebno je bio posvećen temama finansiranja političkih partija, slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, transparentnosti budžeta, javnih nabavki i odgovornosti javnih preduzeća. Prethodno je radio u Centru za slobodne izbore i demokratiju na programima posvećenim finansiranju političkih partija, lokalnoj samoupravi i praćenju izbora. Pohađao je programe i radio kao demonstrator u Beogradskoj otvorenoj školi. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i specijalizovao se na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Crne Gore.