Govornici

Marjana Brkić

Centar za promociju nauke

Dr Marjana Brkić radi kao savetnik u Centru za promociju nauke u Sektoru za međunarodnu saradnju, gde je rukovodila različitim međunarodnim projektima iz okvira finansiranja Horizont2020 i Erasmus+. Posebno je tematski fokusirana na projekte koji se tiču naučnog obrazovanja, građanskih naučnih istraživanja i klimatskih promena. Marjana je završila zajednički doktorat Univerziteta u Gentu i Univerziteta u Beogradu u oblasti biologije.