Govornici

Dragan Stanojević

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dragan Stanojević je docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakuleteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na dve studijske grupe: najpre na Odeljenju za etnologiju i antropologiju, a zatim i na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorat na temu “Oblikovanje novog očinstva kroz prakse očeva u Srbiji“ odbranio je 2015. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pod mentorstvom prof. dr Smiljke Tomanović. Njegov rad je izrazito istraživački orijentisan. Ima četrnaest godina iskustva u sprovođenju socioloških istraživanja u Srbiji i SEE regionu. Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i u domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Istraživački i policy orijentisani rad Dragana Stanojevića fokusiran je na porodične odnose, mlade i decu, obrazovanje, socijalne nejednakosti i socijalnu integraciju.