Govornici

Zoran Bukvić

UG Ulice za bicikliste

Zoran Bukvić je dugogodišnji aktivista i predstavnik udruženja Ulice za bicikliste. Udruženje Ulice zabicikliste se zalaže za održivi transport u Beogradu, više zelenih površina, biciklističkih staza i drveća, amanje buke i zagađenja. Misija udruženja je da nadležne tela gradske i državne uprave shvate da jeulaganje u automobilsku kulturu štetno za Beograd. Udruženje se zalaže za zatvaranje šireg centra za savmotorni saobraćaj osim električnog javnog prevoza i povećanje prostora na ulicama grada za društveneaktivnosti, pešačenje, bicikliranje i ostale zdrave vidove saobraćaja.Aktivan je i u udruženjima Za naš kej i inicijativi Ne davimo Beograd.