Govornici

Zdravko Maksimović

Rukovodilac Službe civilne zaštite grada Kraljeva

Zdravko Maksimović je rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite, Gradske uprave grada Kraljeva. U njegovoj nadležnosti je upravljanje gradskim odeljenjem sa 8 zaposlenih radnika i sprovođenje administrativnih i tehničkih aktivnosti za Štab za vanredne situacije grada Kraljeva, čiji je i član, gde sprovodi i koordiniše aktivnosti zajedinice civilne zaštite, u kojoj je angažovano oko 200 ljudi. Veliko iskustvo je stekao i upravljanjem regionalnim centrom za obuku jedinica civilne zaštite i poverenika civilne zaštite, u selu Rudno kod Kraljeva. Učestvovao je u izradi Programa razvoja sistema zaštite i spasavanja za teritoriju grada Kraljeva. Aktivan je javni radnik, organizovao je više različitih obuka, diskusija, predavanja, izrada publikacija i sličnih aktivnosti u cilju poboljšanja znanja i stručnosti odgovornih lica u oblastima smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Po obrazovanju je diplomirani inženjer za rudarstvo i geologiju, sa licencom za rudarstvo.