Govornici

Vladimir Pavićević

Moderator

Vladimir Pavićević je politikolog i političar. Rođen je 1978. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Budvi. Diplomirao je na Odeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Završio je master studije na Univerzitetu u Bonu u Nemačkoj 2003. godine. Master diploma nostrifikovana je 2004. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu kao diploma magistra političkih nauka. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2011. godine.

Pohađao je jednogodišnji akademski program naprednih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole ‎2000-2001. godine. U periodu od 2004. do 2014. godine usavršavao se u okviru akademskih programa koji su organizovani u Austriji, Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Objavio je dve knjige i više radova iz oblasti političke teorije, političke filozofije i evropskih studija.  Bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije, docent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i saradnik Beogradske otvorene škole. Sada je direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije i član Upravnog odbora Fondacije Zoran Đinđić.