Govornici

Saša Aleksić

Odbor za ljudska prava Valjevo

Saša Aleksić je osnivač Odbora za ljudska prava Valjevo, a od 1998. godine je aktivni branilac ljudskih prava. Poseduje iskustvo u vođenju preko 60 projekata, kako samostalnih tako i mrežnih. Pohađao je, a potom i držao treninge iz oblasti menadžmenta i upravljanja projektnim ciklusom i organizacijom civilnog društva. U okviru civilnog sektora najviše je radio u oblasti zaštite ljudskih prava maloletnika u ustanovama izolacije, promocije sistema alternativnih sankcija, kao i zaštiti od torture u okviru Nacionalnog preventivnog mehanizma. Član je upravnog odbora Advokatske komore Šabac.