Govornici

Rade Đurić

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Rade Đurić, stručan u oblasti trošenja budžetskih sredstava, borbe protiv korupcije i medija. Deo je NUNS-ovog tima od 2020. godine. U šesnaestogodišnjoj karijeri bio je saradnik Transparentnosti Srbija, UNDP, GIZ-a i OEBS-a. Prvi je građanski nadzornik u javnim nabavkama u Srbiji, uz pravnu podršku ponuđačima kod obaranja više stotina nezakonitih postupaka javnih nabavki. Danas, kao član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i Radne grupe za izradu Platforme za beleženje napada pretnji i pritisaka i kontakt tačka za napade na novinare aktivno pruža pomoć i podršku napadnutim novinarima i medijskim radnicima. Autor je više analiza i radova iz oblasti borbe protiv korupcije, nabavki i medija.