Govornici

Marko Milosavljević

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Ljubljani

Marko Milosavljević je redovni profesor i doktor nauka na katedri za novinarstvo, na Fakultetu društvenih nauka, Univerziteta u Ljubljani, u Sloveniji. Od 2008. do 2012. bio je na čelu ove katedre. Potpredsednik je Komiteta eksperata za medijsko okruženje i reforme (MSI-REF), pri Savetu Evrope. Marko je predsedavajući za odsek prava i politike u komunikacijama  Evropskog udruženja za komunikaciju istraživanje i edukaciju. Bio je član Osnovne ekspertske grupe za medije i kulturu (EENCA), savetujući Evropsku komisiju za kulturu i medijsku politiku. Član je Horizon 2020 projekta EMBEDDIA, koji se bavi istraživanjem veštačke inteligencije u medijima i redakcijama, gde se nalazi na poziciji menadžera za Etiku i politiku, diseminaciju i novinarstvo.