Govornici

Lena Milanović

Užički centar za prava deteta

Lena Milanović rođena je u Užicu, gde trenutno pohađa Užičku gimnaziju. Već četiri godine je volonterka Užičkog centra za prava deteta, a takođe je i vršnjačka edukatorka u oblasti prava deteta, zaštite od diskriminacije i nasilja. Lena je i realizatorka forum teatar predstava na temu zaštite dece i mladih sa smetnjama u razvoju od nasilja i diskriminacije, kao i članica U-Reporta Srbije. Učestvovala je u brojnim projektima kao što su UP-SHIFT pod pokroviteljstvom UNICEF-a, istraživanja i kampanje o ostvarenosti prava dece i mladih kojima je potrebna dodatna podrška, „Dečije debate o pravima deteta“ pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Beogradu, kao i projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji.“