Govornici

Irena Cerović

UNDP Srbija

Irena Cerović je zaposlena u UNDP Razvojnoj laboratoriji, na poziciji šefa odeljenja za rešenja i inovacije. Bavi se pitanjima depopulacije i istraživanjem novih pristupa kompleksnim problemima. Pre ove pozicije, rukovodila je programom koji se bavio inovacijama, reformom javne administracije i vladavinom prava. Bavila se inovativnom upotrebom tehnologije za pokretanje razvoja. Između ostalog, vodila je pokretanje inicijative Otvoreni podaci u Srbiji. Do 2015. godine radila je kao izvršna direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost, organizacije civilnog društva u kojoj je deset godina radila na političkom dijalogu i izgradnji kapaciteta za vodeće donosioce odluka uSrbiji i na Balkanu, pre svega u oblastima evropskih integracija, izgradnji demokratskih institucija i regionalnog pomirenja. Bila je jedan od osnivača Regionalne akademije za demokratiju, koja okuplja političke lidere sa Zapadnog Balkana u zajedničkom istraživanju budućnosti regiona. Magistrirala je međunarodne ekonomske i političke studije na Karlovom univerzitetu u Pragu.