Govornici

Gordana Savić

Užički centar za ljudska prava i demokratiju

Gordana je generalni sekretar i koordinator programa socijalne politike u udruženju Užički centar za ljudska prava i demokratiju, u kojem je od osnivanja, 2000. godine. Učestvovala je u kreiranju i realizaciji više od 40 projekata Užičkog centra za ljudska prava i demokratiju. Po obrazovanju je ekonomista, sa urođenim osećajem za solidarnost i ravnopravnost. Završila je uspešno brojne edukacije a svoje znanje,veštine i iskustvo od 2003. uspešno prenosi kao konsultantkinja i edukatorka na radionicama i seminarima. Na taj način ostvarila je kontakte i saradnju sa brojnim organizacijama civilnog društva u jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima poslovnog sektora, sindikata i medija u Srbiji i regionu.