Govornici

Biljana Radojičić

Sudija Osnovnog suda u Valjevu

Biljana Radojičić rođena je u Valjevu gde je završila osnovnu školu u periodu od 1980. do 1988. godine. Valjevsku gimnaziju pohađala je od 1988. godine do 1992. godine, a zatim upisala Pravni fakultet u Beogradu, na kom je diplomirala 1998. godine. Pripravnički staž započela je iste godine, u tada Opštinskom sudu u Valjevu, gde je zasnovala stalni radni odnos, na mestu stručnog saradnika, nakon položenog pravosudnog ispita.

Za sudiju Osnovnog suda u Valjevu izabrana je 2010. godine i raspoređena u krivično odeljenje, sektor u kome i danas postupa.