Media

MOVE.LINK.ENGAGE: O RAZVOJU U KRIZNIM VREMENIMA

Na koji način ćemo se nositi sa posledicama krize i da li su regionalno partnerstvo i solidarnost adekvatni odgovori – promišljanja su na kojima se temeljila šesta regionalna Move.Link.Engage konferencija „Razvoj u kontekstu partnerstva, solidarnosti i odgovornosti u post-COVID19 eri“ koju je organizovala Beogradska otvorena škola uz podršku Kraljevine Švedske i Evropske komisije.

FROM NEW TO THE BETTER NORMAL: ESTABLISING REGIONAL PARTNERSHIP AND SOLIDARITY

The sessions of the last day of the Move.Link.Engage conference held on September 23rd, opened discussions on the topics of youth employability development and local sustainable development in terms of just energy transition in coal-reliant communities.

O USPOSTAVLJANJU REGIONALNOG PARTNERSTVA I SOLIDARNOSTI: OD NOVE DO BOLJE NORMALNOSTI

Sesije poslednjeg dana koferencije Move.Link.Engage, održane 23. septembra, otvorile su diskusije na teme posledica koje očekivana ekonomska recesija može ostaviti na budućnost mladih i pitanja pravedne energetske tranzicije.

HOW FAR ARE WESTERN BALKANS COUNTRIES FROM THE EUROPEAN UNION IN POLITICAL AND ECONOMIC TERMS: SO FAR OR SO NEAR??

What is the role of the Western Balkans countries in the implementation of the new development policy of the European Union, how did the pandemic affect the process of European integration and whether the EU response to the current crisis was adequate and timely - were questions on which participants of Move.Link.Engage conference gave answers.

KOLIKO JE ZAPRAVO ZAPADNI BALKAN BLIZU EVROPSKE UNIJE U POLITIČKOM I EKONOMSKOM SMISLU?

Koja je uloga zemalja Zapadnog Balkana u sprovođenju nove razvojne politike Evropske unije, kako je pandemija uticala na proces evropskih integracija i da li je odgovor EU na aktuelnu krizu bio adekvatan i pravovremen samo su neka od pitanja na koja su učesnici Move.Link.Engage konferencije, koju organizuje Beogradska otvorena škola, dali odgovore.

ZAPADNI BALKAN SVE DALJE OD EVROPSKE UNIJE

Zapadni Balkan nakon pandemije je dalje od Evropske unije, jer političke klase regiona nisu posvećene evropskim integracijama, poručio je Dušan Reljić, šef briselske kancelarije Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost (SWB) u Berlinu, na konferenciji Move. Link. Engage, u organizaciji Beograske otvorene škole.

STABLE FRAGILITY OF THE WESTERN BALKANS: WHAT ARE THE SOLUTIONS FOR POST-COVID 19 NORMALITY?

The sixth annual regional conference Move.Link.Engage started today in Belgrade under the title Development for Real: Partnership, Solidarity, and Responsibility in the Post-COVID 19 era. The focus of this year's discussion is the European Union's response to the pandemic, presentation of the key features of the EU's recovery plan and exploring the impact of recent developments on the EU perspective of the Western Balkans.

STABILNA FRAGILNOST ZAPADNOG BALKANA: ŠTA SU REŠENJA ZA POST-KOVID NORMALNOST?

Šesta godišnja regionalna konferencija Move.Link.Engage počela je danas u Beogradu pod nazivom Development for Real: Partnership, Solidarity and Responsibility in Post-Covid 19 era. Fokus ovogodišnje diskusije je reakcija Evropske unije na pandemiju, predstavljanje ključnih karakteristika plana oporavka za EU i istraživanje uticaja najnovijih dešavanja na EU perspektivu Zapadnog Balkana.

Contact

Jovana Božičković

Phone: +381 11 30 65 800 / Local 102

Email: jovana.bozickovic@bos.rs

 

Bojana Đulović

Phone: +381 11 30 65 800 / Local 109

Email: bojana.dzulovic@bos.rs